Wszystkie wyceny są indywidualne i kosultowane są bezpośrednio ze zleceniodawcą, zależą od wielu czynników m.in.: wielkości i rodzaju prac, warunków realizacji, zakresu zadania, typu obiektu, czasu realizacji itp.

Cennik podlega negocjacjom a w przypadku kompleksowej realizacji zleceń udzielamy atrakcyjnych rabatów.

Montaż instalacji

 • Punkt gniazda siłowego: 40zł/szt
 • Punkt gniazda elektrycznego: 35zł/szt
 • Łącznik instalacyjny: 35zł/szt
 • Łącznik sterowania roletami elektrycznymi: 35zł/szt
 • Punkt oświetlenia górnego: 25zł/szt
 • Punkt gniazda telewizyjnego: 50zł/szt
 • Punkt gniazda telefonicznego: 35zł/szt
 • Punkt gniazda komputerowego: 45zł/szt
 • Punkt akustyczny: 35zł/szt

Montaż osprzętu

 • Montaż gniazd elektrycznych, antenowych, telefonicznych: 8zł/szt
 • Montaż włączników: 8zł/szt
 • Montaż gniazda trójfazowego 400V: 25zł/szt
 • Montaż gniazda komputerowego ( RJ45 ): 15zł/szt
 • Montaż gniazda głośnikowego: 8zł/szt
 • Montaż wentylatorów: 40zł/szt
 • Montaż ogrzewaczy przepływowych: 100zł/szt
 • Montaż domofonu: 120zł/szt
 • Podłączenie kuchni elektrycznej: 100zł/szt

Montaż rozdzielnicy

 • Montaż rozdzielnicy do 12 modułów: 80zł/szt
 • Montaż rozdzielnicy 12 - 24 modułów: 125zł/szt
 • Montaż rozdzielnicy 36 - 48 modułów: 175zł/szt
 • Montaż rozdzielnicy 56 - 104 modułów: 225zł/szt
 • Montaż rozdzielnicy powyżej 104 modułów: 360zł/szt
 • Zamontowanie i podłączenie w rozdzielnicy 1 modułu: 10zł/szt
 • Wyprowadzenie obwodu elektrycznego z rozdzielnicy: 10zł/szt
 • Wymiana tablicy pomiarowej z zabezpieczeniami: 120zł/szt

Prace budowlane przy instalacji

 • Wykucie bruzdy pod przewód cegła: 8zł/mb
 • Wykucie bruzdy pod przewód beton: 15zł/mb
 • Wykucie bruzdy pod przewód gazo-beton: 5zł/mb
 • Montaż korytek pod kable: 5zł/szt

Pomiary elektryczne

 • Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1 fazowym: 10zł/szt
 • Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3 fazowym: 12zł/szt
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia: 7zł/szt
 • Pomiar skuteczności zerowania: 7zł/szt
 • Pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego: 8zł/szt
 • Pomiar rezystancji uziemienia: 40zł/szt
 • Koszt protokołu (nie mniej niż): 100zł/szt

Układanie kabla w ziemi

 • Wykop ręczny o głębokość 0.7m: 20zł/mb
 • Wykonanie podsypki z piasku: 4zł/mb
 • Ułożenie bednarki: 5zł/mb
 • Ułożenie kabla o przekroju żyły do 50mm2: 6zł/mb
 • Ułożenie kabla o przekroju żyły do 90mm2: 8zł/mb
 • Zasypanie wykopu: 8zł/mb

Przyłącza budowlane i pomiarowe

 • montaż przyłącza z odbiorem od: 300zł/szt
 • wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych kompletna: 150zł/szt

Ceny netto nie są ofertą (w rozumieniu art. 66).